Çağ Şirketler Grubu

Acıbadem Mh. Çeçen Sk.
Akasya Residence A Kule No: 25 A
Kat: 26 D. No: 150 Pk: 34660
Üsküdar / İstanbul

Telefon: (+90) 216 709 97 14

Fax: (+90) 850 522 34 03

about

Sürdürebilirlik

Çağ Grup olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği için çevresel riskleri en aza indirmek, fırsatları ise katma değer yaratan başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, bugün ve gelecekte sahiplenilmesi gereken en önemli değer olduğunu biliyor, bu bakış açısıyla küresel ve yerel sorunlara derinlemesine çözümler geliştiriyoruz. Sağlıklı gelecek için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Değer odaklı bir bakış açısıyla bunun da ötesine geçerek pozitif etki yaratıyoruz. Sorunların çözümünde gelecek için katma değer yaratacak alanlara yatırım yapıyoruz. Kurumsal yönetim sistemimizin temelini oluşturan Sürdürülebilirlik Politikamızı, şirket çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimizden iş ortaklarımıza birlikte yürüdüğümüz herkese ve her yapıya aktarıyoruz.İlişkilerimiz güvene dayalı Biz, dünya var oldukça varlığımızı sürdüreceğimize emin olarak yola çıktık. Verimliliğe ve dünyaya değer katmaya odaklandık. Kurulduğumuz 1959 yılından beri ürün, hizmet ve teknoloji geliştiren şirketlere yatırım yaptık. Bu yatırımlarda yenilikçiliği, toplumsal faydayı ve çevrenin korunmasını esas aldık. Yerel ve uluslararası tüm iş birliklerimizde güvene dayalı ilişkiler kurduk, uzun yıllar süren sağlam ortaklık yapıları oluşturduk. Hem yatırımlarımızın hem de iş birliklerimizin değişen dünya koşullarında bile varlığını sürdürmesini sürdürülebilirlik vizyonumuza borçluyuz.